van Vlotenhof

Huisregels

Huisregels van Vlotenhof
Deze huurvoorwaarden maken deel uit van de afgesloten huuroveréénkomst
Huurder verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. Schade zal verhaald worden op de huurder.
Huurder zal vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of eigendommen van de stichting/vereniging.
Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
De huurder mag kosteloos gebruik maken de aanwezige geluidsapparatuur . Voor een ervaren geluid & licht technicus is de huurder zelf verantwoordelijk.
Het gehuurde is inclusief het gebruik van de foyer. De Van Vlotenhof zorgt zelf voor de bezetting van de bar.
Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van décorstukken is alleen toegestaan in overleg met de verhuurder.
Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten strengste verboden.
Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
De huurder zal de huisregels zoals ze zijn opgesteld  naleven.
Het gehuurde mag alleen gebruikt worden conform de gebruikersvergunning zoals die op het pand rust
het is niet toegestaan om eigen etenswaren en consumpties te nuttigen c.q te verkopen
Annuleringen dienen per mail, telefonisch of schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder, waarbij in het laatste geval de poststempel geld als annuleringsdatum.
Bij annuleringen gelden de volgende annuleringskosten:
Een maand van tevoren: 25% van de huursom
Twee/drie weken van tevoren: 50 % van de huursom
Een week of minder van tevoren: 100% van de huursom

© 2024 van Vlotenhof

Thema door Anders Norén